SÜLFONATLI ASFALT (ASPHASOL)

Category:

Description

Ürün Açıklaması

Asphasol nedir?

Sülfonatlı asfalt, gilsonit, şişirilmiş asfalt ya da linyitten elde edilmiş bitümen gibi asfaltik bir materyal kullanılarak üretilir. Asfalt sıvı bir sülfonatlaştırma ajanıyla birleştirildikten sonra, oluşan sülfonik asitler kostik soda gibi temel bir nötrleştirme ajanıyla nötralize edilir. Solvent sülfonatlı asfalttan ayrıştırılır. 

Her şeyden önce asphasol, benzersiz bir sülfonasyon işlemi ile suda çözünür hale getirdiğimiz bir asfalt sodium sülfonatı olan asphasoldur. Şeyl oluşumlarını stabilize eden, kayganlığı önemli ölçüde artıran, yüksek sıcaklık yüksek basınç sıvı kaybına (HTHP) bağlı su kaybını azaltan ve hem yağ bazlı, hem de su bazlı sondaj sıvılarında filtre keki özelliklerini geliştiren çok yönlü, eksiksiz bir çamur düzenleyicidir.

Sülfonatlı asfalt ayrıca HTHP sıvı kaybını kontrol edebilir ve hem yağ hem de su bazlı sondaj çamuru sistemlerinde ince ve sıkıca bağlanan çamur kekleri üretebilir, ayrıca sülfonatlı asfalt ürünü çoğu su bazlı, tüm yağ bazlı ve sentetik çamurlarla karıştırılabilir. Asphasol katkısının normal ve potasyum katkılı olmak üzere iki farklı formu mevcuttur, bu nedenle potasyum sülfonatlı asfalt katkısı, sülfonatlı asfaltın özel olarak hazırlanmış potasyum tuzudur.

Son olarak, sülfonatlı asfalt, sondaj sıvılarının HTHP sondaj kuyusu açma işlemi sırasında düşük kesme hızını korumasına, birçok çöken şeyl içeren sondaj kuyularının stabilize edilmesine ve temizlenmesine yardımcı olabilir. Bazı şeyl kontrol katkı maddelerinin aksine, gilsonit asphasol inhibitörünü yağ ile önceden karıştırmak gerekli değildir ve yüzey aktif madde içermez.

Kullanım Avantajları:

 • Tüm su bazlı çamur sistemleri ile uyumludur.
 • Yağlanmayı iyileştirir, böylece sondaj dizisinin torkunu ve sürtünmesini azaltır.
 • Gerilmiş şeyl formülasyonunda küçük kırıkları kapatır.
 • Matkap dizisini tercihen yağ ile ıslatarak uç ve aşağı delik montajının taşmasını önler.
 • Alt delikte ısıya bağlı sıvı kaybını azaltır ve aşınmanın azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Yüksek sıcaklıkta su kaybını kontrol eder.
 • Yüksek Sıcaklık-Yüksek Basınç (HTHP) kaynaklı sıvı kaybını azaltır
 • Filtre keki kalitesini artırır ve mikro çatlakları kapatmaya yardımcı olur
 • Yüzey aktif madde içermez
 • Ön karıştırma gerekli değildir
 • Torku ve sürtünmeyi azaltır
 • Şeyllerin şişmesini ve su ile ıslanmasını engeller
 • Son olarak, sülfonatlı asfalt suda tamamen emülsüfiye olurken, gilsonit üstte kalacaktır.

Sülfonatlı Asfalt Nasıl Kullanılır

 • Şeyl kontrolü 
 • Sıvı kaybının azaltılması 
 • Tork ve sürtünme azaltımı 
 • Tüm su bazlı çamurlarda kil tabakalarının şişmesini engelleme 
 • Şeylleri HTHP’ye bağlı sıvı kaybını azaltarak stabilize etme
Scroll to Top